Nukatransport bij koude

Kalveren zijn tot een leeftijd van zes weken nog niet in staat om hun lichaamstemperatuur goed te reguleren. Daarom zijn ze zeer gevoelig voor zowel hitte als kou. Bij een omgevingstemperatuur beneden 10°C moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de kalveren te veel afkoelen. Het kalf en koude De comfortzone voor de…

Lees meer