Exporteren van runderen binnen en buiten Europa

Vee & Logistiek magazine nr 7 De gezonde handel (Im- en Export) Nederlandse koeien staan bekend om hun goede kwaliteit en efficiënte melkproductie. Landen, die graag zelfvoorzienend willen worden in de zuivel- en vleesproductie, maken daarom graag gebruik van de kennis van de Nederlandse rundveesector. Deze landen kopen onze Nederlandse koeien. Alleen exporteren van embryo’s…

Lees meer

Derde generatie veehandelaar

Freddie (60) en Jouke – Wiebe (25) Visser hebben samen een veehandelsbedrijf in rundvee en kalveren voor de Nederlandse markt. Daarnaast hebben ze samen met Jan van der Tol, een im- en export handelsbedrijf in runderen onder de naam Frielim Livestock B.V. De vader van Freddie en de opa van Jouke -Wiebe was de eerste…

Lees meer

Gezonde kalveren transporteren met behulp van het Kalfvolgsysteem

Niet alle kalveren blijven op het melkveebedrijf. Een gedeelte van de kalveren gaat naar de kalverhouder voor de productie van kalfsvlees. Het Kalfvolgsysteem (KVS), waar het kalf centraal staat, helpt bij de uitwisseling van gegevens en een optimale opvang op het kalverbedrijf. Veehandelaar Hendrik-Jan Kuenen haalt de kalveren op bij de melkveehouder en brengt deze…

Lees meer

Samenwerking tussen chauffeur en kalverhouder

Met respect worden bij de familie Kous de kalveren op de vrachtwagen geladen, mede door aanpassingen in en buiten de stal. De familie Kous in Putten houdt in Putten sinds 2013 witvleeskalveren in een all-in all-out systeem. Dat betekent dat de jonge kalveren allemaal binnen een week op stal komen. Na 29 weken worden de…

Lees meer

Kloof groeit: Nederlanders oneens met Haagse visie op voedsel

Uit het Nationale Vleesonderzoek van onderzoeksbureau Zest Marketing blijkt een groeiende kloof tussen de Nederlandse bevolking en de politiek in Den Haag als het gaat om de toekomst van de veehouderij en vleesconsumptie. In de afgelopen twee jaar is deze kloof alleen maar groter geworden, zo blijkt uit de bevindingen. Terwijl Den Haag, met name…

Lees meer

Alleen met rust zijn schapen makkelijk te laden en lossen

Nico Verweij (35 jaar) vervoert schapen voor veehandel mts. Blonk in Harmelen (U). Al vanaf zijn 18e jaar rijdt Verweij op de vrachtwagen, het liefst op een Scania, zijn favoriete merk. De eerste paar maanden van zijn carrière werkte Verweij als chauffeur in de bouw. Door het plotseling overlijden van zijn vader, die toen een…

Lees meer

Passie en respect voor boer, dier en vrachtwagen

Geertjan van Beers (57 jaar) vervoert met veel passie kalveren door heel Nederland, België en een gedeelte van Frankrijk en is vaak de hele week onderweg. Van Beers rijdt op een vrachtwagen van het ouderlijk transportbedrijf Rinus van Beers, die nu een van zijn broers, Peter van Beers in Oirschot (N.-Br.) runt. Van Beers is…

Lees meer

Voedselproductie als wapen in een veranderende wereldorde

Podcast Helma Lodders met Rob de Wijk

Elkaar respecteren begint met naar elkaar te luisteren. Voor RESPECTvee in beweging gaat Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, het gesprek aan met mensen uit branches die raakvlakken hebben met de veelogistieke sector. In deze aflevering gaat Helma Lodders het gesprek aan met Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen aan Universiteit van Leiden en Founder…

Lees meer

Lammetjes opvoeden bij pleegmoeder

Schapenhouder Andries Kingma maakt gebruik van een melkkoe als pleegmoeder voor de lammetjes die niet voldoende melk krijgen van het moederschaap. Alle lammetjes krijgen op deze bijzondere manier voldoende voedingsstoffen binnen om gezond op te groeien. Een schaap heeft twee spenen en krijgt soms wel meerdere lammetjes. In dat geval geeft een schapenboer de lammetjes,…

Lees meer

Als chauffeur de spil tussen zeugen- en vleesvarkenshouder

Bernhard Woestenenk (58) vervoert biggen door heel Nederland en is de spil tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder. Al 37 jaar is de van oorsprong boerenzoon op de vrachtwagen te vinden. Door de verschillende overnames van de transportbedrijven waar Woestenenk werkte is de chauffeur recent bij Vlastrans in Scherpenzeel (Gld.), zijn 4e werkgever, begonnen. “Ik ben op…

Lees meer