Verzamelcentrumhouder

Vakman in het efficiënt bijeenbrengen, selecteren en groeperen van vee, met maximale zorg voor diergezondheid en dierenwelzijn. Diergezondheid, dierenwelzijn en respect voor dieren staan hoog in ons vaandel. Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen richting leverancier en afnemer, overheid en samenleving.