Nukatransport bij koude

Gepubliceerd op: 21 april 2022

Kalveren

Kalveren zijn tot een leeftijd van zes weken nog niet in staat om hun lichaamstemperatuur goed te reguleren. Daarom zijn ze zeer gevoelig voor zowel hitte als kou. Bij een omgevingstemperatuur beneden 10°C moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de kalveren te veel afkoelen.

Het kalf en koude

De comfortzone voor de jongste kalveren is een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 25°C. In dat temperatuurgebied voelen de dieren zich prima. Rondom deze comfortzone bestaat een thermo-neutrale zone (tussen 10°C en 28°C). Als de omgevingstemperatuur van het kalf binnen deze thermoneutrale zone is, kan het kalf zonder extra energieverbruik zijn lichaamstemperatuur op peil houden.

Als kalveren genoeg voeding krijgen en genoeg stro hebben om op te liggen, én als daarbij de luchtvochtigheid niet te hoog is, voelen ze zich aangenaam bij temperaturen tussen 13°C en 26°C. Bij een omgevingstemperatuur beneden 10°C moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de kalveren te veel afkoelen.

‘Ik heb sterk de indruk dat kalverhandelaren steeds beter inspelen op koude omstandigheden. Kalveren liggen dik in het stro en er wordt goed geventileerd.

gehoord van een verzamelcentrum

Vacht als isolator

Eén van de belangrijkste factoren waar het optreden van koudestress van afhangt, is de verhouding tussen de lichaamsoppervlakte en het lichaamsgewicht. Een kalf heeft naar verhouding meer lichaamsoppervlakte ten opzichte van gewicht dan een volwassen rund. Hierdoor verliest het relatief meer warmte dan zo’n volwassen rund. Dus hoe kleiner of jonger het dier, hoe gevoeliger het is voor koudestress.

Naast die verhouding speelt ook de vacht als isolatie een rol. Een korte vacht isoleert minder dan een lange, een natte vacht minder dan een droge. Ook lichaamsvet is een goede isolator. Dikkere dieren kunnen een stuk beter tegen kou. Belangrijke zaken dus om rekening mee te houden bij transport: het juist ventileren van het voertuig en de aanhanger, rekening houdend met wat je aan boord hebt.

‘Ik let op de luchtvochtigheid, want dat is een belangrijke factor voor een behaaglijke omgeving voor de kalveren.’

Gehoord VAn een verzamelcentrum

Wat wil Nederland?

Bij koud weer, wanneer dieren tekenen van kou vertonen, worden meerdere maatregelen geadviseerd.

  • Verklein de beschikbare ruimte wanneer dieren meer ruimte hebben dan het wettelijk minimum
  • Zorg voor extra strooisel of isolatie
  • Bescherm dieren tegen kille wind door ventilatiekleppen aan te passen met inachtneming van de algehele eisen aan ventilatie
  • Wacht zo mogelijk met het transport tot de temperatuur stijgt
  • Houd de dieren zo droog mogelijk
  • Bescherm dieren tegen langere blootstelling aan ijzel en natte sneeuw
  • Verwarm voertuigen voorafgaand aan het laden, met name bij kalveren

Bron: EU Gids voor goede praktijken bij het transport van runderen