Missie

RESPECT is de drager van een publiekscampagne waarin VEE&LOGISTIEK Nederland uitleg geeft over de wijze waarop het verzamelen en transporteren van vee in de praktijk plaatsvindt. Onbekend maakt onbemind, zo leert de geschiedenis.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere logistieke ondernemer om uiting te geven van zijn of haar rol in de maatschappij. Hoe verhoud je je ten opzichte van je omgeving? Welke vragen leven bij klanten, omwonenden, consumenten? Door pro-actief uitleg te geven over de motivatie en het belang van gezond en veilig voedsel creëer je een 'license to produce'. RESPECT is het resultaat van begrip door kennisoverdracht. Begrip leidt tot waardering; waardering creëert een draagvlak voor een gezonde en sterke sector.

@DSC02989