RESPECT voor feiten

Meten is weten

Het ontbreken van kennis leidt tot misverstanden. Het is de dagelijkse ergernis van iedereen die in de agrarische sector werkzaam is: als dader te worden aangewezen van allerhande rampspoed, terwijl de bewijzen daarvoor ontbreken. ‘Aannames’ in plaats van ‘zeker weten’ voeren regelmatig de motivatie voor beleidsmaatregelen.

Door RESPECT te tonen voor feiten, zonder vooroordelen, wordt de kennis over landbouwhuisdieren en het nut dat zij hebben in onze maatschappij gevoed.

Filter

Nederland telde in 2022 iets minder varkens en iets meer koeien en geiten

Uit de Landbouwtelling 2022 van het CBS blijkt dat er vorig jaar iets meer runderen ...

Het export-misverstand: ‘We exporteren melkvee om landen te helpen melkveebedrijven op te bouwen, niet vanwege het vlees’

‘Een groot misverstand’ noemt Johan van der Heiden van exportbedrijf Hunland Impex de gedachte dat ...

Werkelijk aantal vleeseters ligt stuk hoger dan wordt gedacht

De gemiddelde Nederlander denkt dat 74% van de Nederlanders weleens een stukje vlees eet. In ...

Nederlands vlees is gegarandeerd veilig

Nederlands vlees is gegarandeerd veilig om te consumeren. Dat is deels te danken aan de ...

Waarom exporteren we dieren naar verre bestemmingen zoals Pakistan en Egypte?

Vanuit Nederland zijn exporten veelal lange reizen, bijvoorbeeld dit transport naar Pakistan en Egypte. Waarom ...

Dit staat er op de etiketten en labels op verpakkingen van voedingsmiddelen

Consumenten willen steeds uitgebreider geïnformeerd worden over een product om bewuste keuzes te kunnen maken. ...

Import kalveren 2021

In 2021 werden ruim 754.000 kalveren voor de Nederlandse kalverhouderij geïmporteerd. In 2020 waren dat ...

Driekwart Nederlands varkensvlees wordt geëxporteerd

Circa driekwart van de Nederlandse varkensvleesproductie vindt een weg naar het buitenland. Dat betreft vooral ...

Nederlandse vleessector bespaart energie

De Nederlandse vleessector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ ...

Vleessector is één van de grootste voedselexporteurs

Ruim 100 miljoen mensen in 140 landen consumeren dagelijks vlees van Nederlandse makelij. De Nederlandse ...

Nederlanders eten minimaal een keer per week vlees

Circa 96% van de Nederlandse consument eet één of meer keer per week vlees en ...

Florerende kalfsvleessector

Ondanks een grote zuivelsector is Nederland netto-importeur van rundvlees. Mede dankzij die zuivel heeft Nederland ...