RESPECT voor (vak)mensen

Kennis leidt tot begrip.

Begrip leidt tot draagvlak.

Draagvlak leidt tot bestaansrecht.

RESPECT is gebaseerd op interesse in elkaar, oprechte belangstelling. Als we naar elkaar luisteren, de motivatie achter keuzes kennen, ontstaat begrip. Vanuit dit begrip ontstaat draagvlak voor handelingen. Handelingen die nodig zijn om te voorzien in de behoefte van een sterk groeiende wereldbevolking. Vee houden, verzamelen en transporteren naar locaties waar dieren voorzien in een behoefte aan voedsel; eiwitten en mineralen.

Nederlanders denken positief over de agrarische sector. De stem van en voor het platteland nadrukkelijker gehoord in Den Haag. Dit heeft een positief effect op praktische wet- en regelgeving, zodat transporteurs en handelaren letterlijk bewegingsruimte krijgen om dieren op een respectvolle en diervriendelijke wijze van A naar B te transporteren.

Transporteurs, handelaren en verzamelaars zijn vakmensen die met passie hun werk uitoefenen; dat is iets om trots op zijn! Respect geeft een boost aan het zelfvertrouwen van ondernemers in de veelogistieke sector. Dit schept ook een verantwoordelijkheid. Om respect te krijgen, kijken ondernemers in de veelogistieke sector ook kritisch naar het eigen handelen en dat van onze collega’s. Wie wijst naar een ander, dan wijzen er ook drie vingers naar jezelf. Transporteurs, handelaren en verzamelaars houden hun bedrijfsvoering continu kritisch tegen het licht en spreken elkaar aan bij misstanden. Niet in de laatste plaats draagt meer begrip, waardering en respect eraan bij dat de consument bereid is meer voor vleesproducten te betalen.

DSC03655