Nederlandse vleesproducenten bieden ruim 12.000 arbeidsplaatsen

Gepubliceerd op: 12 april 2022

CDL Commercial Driver Inside of His Truck. Transportation Industry Theme.

Circa 300 Nederlandse vleesproducenten bieden directe werkgelegenheid aan tenminste 12.000 tot 13.000 werknemers, waarvan zo’n 9.000 onder de cao valt. De bedrijfstak genereert aan indirecte of gelieerde activiteiten een factor 2,5 aan werkgelegenheid, zodat de bedrijfstak in totaal goed is voor zo’n 30.000 banen.

Het multipliereffect geldt ook voor de omzet. Elke € 1,00 omzet in de Nederlandse vleessector betekent € 2,40 omzet in gelieerde activiteiten. Het sociaaleconomisch belang van de vleesbedrijven brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De COV richt zich als ondernemersorganisatie op goed werkgeverschap en goede arbeidsomstandigheden.