Gezonde kalveren transporteren met behulp van het Kalfvolgsysteem

Gepubliceerd op: 7 mei 2024

Kalfvolgsysteem

Niet alle kalveren blijven op het melkveebedrijf. Een gedeelte van de kalveren gaat naar de kalverhouder voor de productie van kalfsvlees. Het Kalfvolgsysteem (KVS), waar het kalf centraal staat, helpt bij de uitwisseling van gegevens en een optimale opvang op het kalverbedrijf.

Veehandelaar Hendrik-Jan Kuenen haalt de kalveren op bij de melkveehouder en brengt deze naar een erkend verzamelcentrum. Kuenen gebruikt het Kalfvolgsysteem (KVS) voor de uitwisseling van gegevens van de kalveren richting het verzamelcentrum. Het KVS is in 2017 ontwikkeld en is een digitaal systeem voor het uitwisselen van gegevens tussen melkveehouder, veehandelaar, verzamelcentrum en kalverhouder. Het doel van het KVS is om gezamenlijk te werken aan een robuuster, vitaler en gezonder kalf dat bij de kalverhouder terecht komt.

“Mijn dag is geslaagd als ik de dieren in goede gezondheid van A naar B heb gebracht en de klant tevreden is”

Als eerste beoordeeld de veehandelaar het kalf op het oog en controleert daarna de registratiegegevens. Kuenen controleert de kalveren bij de melkveehouder op gezondheid, leeftijd en gewicht. Ook de haarkleur en sexe moet kloppen met de registratie. Kalveren die niet aan de eisen voldoen gaan niet mee op transport of blijven langer op het melkveebedrijf. De kalveren die wel voldoen aan alle eisen van gezondheid en registratie, gaan richting een erkend verzamelcentrum. Met de gegevens in het KVS weet het verzamelcentrum precies welke kalveren er komen. De dieren zijn hiermee ook traceerbaar. De groepen kalveren die bij elkaar horen gaan, gesorteerd op onder andere gewicht, geslacht en ras, vanuit het verzamelcentrum naar de kalverhouder. De kalverhouder krijgt inzicht vanuit het KVS in welke kalveren er op het bedrijf komen en kan de kalveren op maat opvangen.