Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Gepubliceerd op: 21 april 2022

Schaap

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Ook Vee& Logistiek Nederland is hierbij aangesloten.

Een team van deskundigen bij het loket van onder andere veeartsen, agrarische bedrijfsadviseurs, maatschappelijke werkers en psychologen neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op.

Sleutelrol voor erfbetreders

Het vertrouwensloket is afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers of diervoeder leveranciers betreden dagelijks boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Verminderde dierzorg bespreekbaar maken is voor veel erfbetreders lastig. Daarom heeft het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren in samenwerking met Agrivaknet trainingen ontwikkeld.

Terugblik zomertraining 2021

Maandag 5 juli 2021 organiseerde het Vertrouwensloket in samenwerking met Agrivaknet een online training ‘signaleren verminderde dierzorg’. Ruim 200 geïnteresseerden meldden zich aan voor deze training. Adviseurs, voerleveranciers, dierenartsen, hulpverleners, coaches en ambtenaren wilden meer weten over het thema. Vooral omdat ze handvatten en tips willen hoe te handelen of omdat ze te maken hebben (gehad) met een situatie van verminderde dierzorg. Lizanne Roeleven, agricoach bij Agrivaknet en Ankie de Jong, coördinator bij het Vertrouwensloket gaven de geïnteresseerden inzicht op dilemma’s bij en risicofactoren voor verminderde dierzorg.

Verder werd besproken welke signalen er op wijzen dat het niet goed gaat en welke keuzes en mogelijkheden er zijn om te handelen. Daarnaast werd een toelichting gegeven op de werkwijze van het Vertrouwensloket: wat doet het Vertrouwensloket als er een melding binnenkomt?

Training bekijken

De training staat nog steeds online en is voor alle belangstellenden toegankelijk om te bekijken.

www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl