Statistieken import en export 2021

Gepubliceerd op: 1 maart 2022

Exporten 2020-2021

Import en export landbouwgoederen 2021

De landbouwexport was 9 miljard euro (9,4 procent) hoger in 2021 dan in 2020 en kwam voor het eerst boven de 100 miljard euro. De landbouwexport groeide door zowel stijging van prijzen als groei van het exportvolume. Daarbij was de prijsstijging iets groter dan de volumegroei.

De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op104,7 miljard euro, een record. Daarvan was 75,7 miljard euro goederen van Nederlandse makelij (+10,7 procent t.o.v. 2020). 29,0 miljard euro betreft wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij (+6,1 procent).

Export en import levend

De waarde van de export van levende dieren lag in 2021 op 1,7 miljard euro, een daling van 3,5 procent t.o.v. 2020. Naar België steeg de export met 3 procent. In 2021 bedroeg de importwaarde van levende dieren 1,2 miljard euro; 3,4 procent hoger dan in 2020. De belangrijkste importlanden: Duitsland (46 procent), België (28 procent) en Denemarken (5 procent).

Topbestemmingen export

De belangrijkste tien bestemmingen voor de landbouwexport leverden 71,9 procent van de totale landbouwexport; iets meer dan in 2020 (71,6 procent). In 2021 ging een kwart van de landbouwexport naar Duitsland (26,3 miljard euro). België (12 procent), Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (beide 8 procent) waren daarna de belangrijkste bestemmingen. De export naar het VK stagneert door minder wederuitvoer van landbouwgoederen met 35 procent. De landbouwexport van Nederlandse producten naar het VK groeide in 2021 juist, met 14 procent.

Vlees op één na grootste uitvoerlandbouwproduct

Vlees is na sierteelt (12 mld.) het meest uitgevoerde landbouwproduct. De vleesexport nam met 7 procent toe van 8,5 miljard euro in 2020 tot 9,1 miljard euro in 2021. Nederland importeerde in 2021 voor 3,7 miljard euro aan vlees, ruim 3 procent meer dan in 2020.

Aantallen exporten 2020-2021

Exportaantallen fokvaarzen gestegen ten opzichte van vorig jaar

In het veeverbeteringsjaar 2020- 2021 (september t/m augustus) zijn er door onze leden meer fokvaarzen geëxporteerd dan het jaar ervoor. Inclusief kalveren komt het totaal aantal uit op 49.625 dieren. Door de coronapandemie zijn er nieuwe methodes gekomen om fokvaarzen op afstand te selecteren. Bijvoorbeeld via videobellen.

Rusland topbestemming fokvaarzen

Rusland is al jaren de grootste exportbestemming van fokvaarzen. Tijdens het gehele veeverbeteringsjaar wilde de minister van LNV voor fokvaarzen geen reizen laten certificeren waarbij een in Rusland gelegen rustplaats nodig was. De 5.152 exportvaarzen die naar Rusland zijn geëxporteerd, hebben hun eindbestemming bereikt binnen 29 uur na de laatste rustplaats in Europa. Na lang bemiddelen door Vee&Logistiek Nederland en het maken van een Plan van aanpak, was het vanaf november 2021 weer mogelijk gebruik te maken van rustplaatsen in Rusland (en Kazachstan). De eerste directe exporten vonden in december 2021 plaats.

Andere topexportlanden

Veel exporten gingen ook naar Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en Italië. Landen waar voornamelijk kalveren zijn heengebracht om daar verder opgefokt te worden tot fokvaars. Of om te worden afgemest. Enkele van deze landen hebben ook als tijdelijk tussenstation gediend voor de export van fokrunderen naar Rusland, Kazachstan en Oezbekistan.

Verenigd Koninkrijk (VK)

 Rond de kerst van 2020 werd duidelijk dat Brexit een feit zou worden. Er is vervolgens met veel kracht en inspanning gewerkt aan het exportcertificaat, dat al in de derde week van januari 2021 beschikbaar was. Een primeur, omdat dit het allereerste exportcertificaat was wat er tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) is overeengekomen. Daarmee behoorde het Nederlandse fokrund tot de allereerste exportleveringen op certificaatbasis naar het VK sinds het land de EU verliet. De export steeg van 953 het jaar ervoor naar 1.559 dieren.

Stabiele exportlanden

Naar België, Koeweit, Pakistan, Marokko, Letland, Oekraïne worden al jarenlang vergelijkbare constante aantallen fokvaarzen geëxporteerd.

Import van fokvaarzen in Nederland

Fokvaarzen worden ook naar Nederland geïmporteerd. In het afgelopen veeverbeteringsjaar waren dat er 2.694.

Bron: ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’, editie 2022 – CBS en WUR