Opereren in de mist

Gepubliceerd op: 9 december 2022

Mist

Door Wim Thus | Voorzitter LTO kalverhouderij

We lopen tegen het eind van wederom een erg bewogen jaar. Vele vraagstukken houden ons dagelijks bezig, zelfs zoveel dat we het bijna normaal gaan vinden. Corona, oorlog, energiecrisis, klimaatsverandering en eigenzinnige wereldleiders. In Nederland zetten we hier nog de stikstofcrises bovenop.

Onze verplichting om de natuur in stand te houden hebben de politici weten te vertalen, of moet ik zeggen versmallen, naar de berekende stikstofdepositie. De regelgeving is opgehangen aan modellen welke opereren in een black-box waar weinig mensen iets van begrijpen, maar waar wel zware regels aan zijn gekoppeld. Een mistig geheel. Inmiddels zijn we ruim drie jaar na de beruchte gerechtelijke uitspraak over de PAS-melders. Het roeren in het stikstofpotje heeft ertoe geleid dat ‘Nederland in Bedrijf’ gedaald is naar ‘Nederland in Impasse’.

Ondanks de gereserveerde miljarden euro’s en de vele onderzoeken, beleidsnota’s en vergaderingen wordt het zicht op de toekomst niet helderder. Soms lijkt het erop dat de mist alleen maar toeneemt, of is het de stoom die bij velen onderhand uit de oren komt?

Met elkaar moeten we ervoor waken dat het cynisme of de moedeloosheid de boventoon voert, of misschien wel blijft voeren. Nederland was sterk en is nog sterk in de verduurzaming van de veehouderij, wel moeten we de energie goed aanwenden. In de wereld staan we bekend om het polderen. Geen spijkers op laag water zoeken maar goede (droge) grond onder onze voeten aanbrengen en vanuit een gedragen fundament de toekomst bouwen. Met elkaar, de politici voorop, het lef hebben om de gemaakte regelgeving te evalueren. Het doel, de natuur, goed voor ogen houden maar het middel, stikstof met haar bedachte indicatoren, opnieuw formuleren. Eerst een stap terug zetten om daarna weer vooruit te kunnen komen.

Juist in de veehouderij is deze beweging noodzakelijk. Nu lijken, zeker ook in de kalverhouderij, alle uitdagingen op elkaar gestapeld te worden. Integrale oplossingen wil men inbedden in het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG). Het streven van de overheid is om alle aspecten met één aanpak te versterken. Diergezondheid, zoönose, milieu, dierenwelzijn, ruimtedruk, verdienvermogen, kringloop en zo zal er nog meer te bedenken zijn. Belangrijk is het in mijn ogen om juist de kracht van het verleden goed te blijven benutten en dat we in gezamenlijkheid stappen vooruit blijven zetten. Niet alles tegelijk, maar behapbaar en betaalbaar houden. Hierin passen meerdere middelen waarin innovatie de aanjager moet zijn. Dit leidt zeker ook tot bedrijven die deze vlucht naar voren niet kunnen bijbenen en zullen saneren. Wanneer dit goed wordt begeleid dan is dit ook een begaanbaar onderdeel. Het is een autonoom scenario dat het aantal bedrijven daalt.

Laat 2023 het jaar van de duidelijkheid worden. Met duidelijke en ondersteunende regelgeving is de toekomst verder vorm te geven. Vanuit een positieve houding de lijnen naar de toekomt uitzetten en invullen. Onder andere de brancheorganisaties Zuivel.nl en SBK hebben hier samen met Vee&Logistiek Nederland een aantal acties voor uitgezet. De uitdaging is om hier samen aan te blijven werken en daarmee de mistige omgeving te laten verdampen.