Meten is weten?

Gepubliceerd op: 1 maart 2022

Landbouw

Door Helma Lodders | Voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Volgens een nieuw rapport van Meten=Weten ligt er een ‘deken van landbouwgif’ over Nederland. In het Dagblad van het Noorden een opinie van Conrad Corts, biologisch pluimveehouder. Zeer lezenswaardig! Hij weerlegt de stellingname in het rapport en stelt een aantal terechte vragen in zijn opinie.

Conrad Corts stoort zich aan de goedkope manier van kritiek leveren op de gangbare boerensector: “Een rapport vol aangetoonde stoffen die geen relatie met de landbouw hebben. Geen representatieve monstername, geen gecertificeerde monsternemers, geen geaccrediteerd lab.” (…) ”Het woord ‘landbouwgif’ werkt bewust polariserend”.

Zorgelijk dat dit soort rapporten zomaar overgenomen worden zonder een deugdelijke check. De toon en het frame zijn daarmee gezet. Goed dat mensen de moeite nemen dit te weerleggen. Bedankt Conrad!

Lees het hele artikel op de site van Dagblad van het Noorden