Het belang van fokvee-export

Gepubliceerd op: 12 januari 2023

9 - Pakistan

Waarom exporteert Nederland dieren naar verre landen?

  • Willen we dat landen op termijn kunnen voorzien in hun eigen zuivel- en vleesproductie, dan is het nodig dat er goede basis(fok)dieren naar die landen worden geëxporteerd. Het duurt een aantal jaren voordat de basis op een bedrijf staat. Ook is soms uitbreiding nodig.

  • De Nederlandse melkkoeien staan wereldwijd bekend om hun goede kwaliteit. Ze zetten relatief weinig voer om in goede melk en hebben daarmee ook een relatief lage footprint. In het kielzog van die koe gaan er ook heel veel andere kennis en producten mee. Denk aan stallenbouw, kennis over dierhouderij en ook sperma en embryo’s.

  • In directe en indirecte zin wordt bijgedragen aan het levensonderhoud van boeren in deze landen. De bijbehorende zuivel- en vleessector zorgt voor werkgelegenheid. Door de lokale productie op een hoger niveau te brengen wordt ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de ongelijkheid tussen landen, regio’s en geslacht.

  • En tenslotte, door de lokale productie te stimuleren, levert dit uiteindelijk een kortere kringloop op. Wat weer bijdraagt aan de klimaatopgave.