Vee&Logistiek Nederland toont respect

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

RespectVee_Persbericht_beeld

Start RESPECT publiekscampagne

DEN HAAG/ALMELO – Vee&Logistiek Nederland start een publiekscampagne onder de titel ‘RESPECT’. De lancering vindt 13 mei a.s. plaats in het Van der Valk Theaterhotel in Almelo tijdens het jaarlijkse congres. Centraal in de campagne staat de website www.respectvee.nl Daarnaast faciliteert Vee&Logistiek Nederland haar leden met o.a. stickers, shirts en vlaggen om RESPECT voor dieren, feiten en (vak)mensen op een opvallende en duidelijke manier uit te dragen. Consumenten worden via diverse (online) kanalen geïnformeerd over de respectvolle wijze waarop leden van Vee&Logistiek Nederland werken. 

Helma Lodders, voorzitter Vee&Logistiek Nederland: ‘Om respect te krijgen, moet je laten zien wat je doet, waarom je het doet en niet in de laatste plaats: hoe je het doet. Overdracht van kennis leidt tot begrip. Begrip leidt tot draagvlak. Draagvlak leidt tot bestaansrecht, een ‘license to act’. In ‘RESPECT’ video’s volgen we veehouders, veehandelaren, veeverzamelaars en transporteurs op de voet. Wat gebeurt er in de stallen met de dieren? Hoe is het contact tussen de veehouder en de handelaar? Welke emoties maakt het werk los? Hoe gaan veehouders en transporteurs met dieren om? Wat doen ze om de diervriendelijkheid te borgen? Kortom: wat beweegt ze om dit passievolle werk uit te voeren? Wie respect geeft, ontvangt respect.’

Respect voor dieren, feiten én (vak)mensen

Lodders vervolgt: ‘Respect is dé basis voor verbinding. Respect voor dieren, feiten en (vak)mensen. En dat is precies wat veehandelaren en -transporteurs dagelijks doen. Veehandelaren en -transporteurs tonen respect voor dieren, bewust als ze zijn van de verantwoordelijkheid voor het voeden van miljarden mensen wereldwijd. De wereldbevolking groeit van zeven naar negen miljard mensen. Daarmee neemt de vraag naar voedsel en zeker naar de voedzame dierlijke eiwitten toe. Met de toenemende vraag naar voedsel moeten we zuinig zijn op onze voedselproducenten. Dierlijke producten zijn de enige bron van compleet eiwit. Door respect te tonen voor het dier, geeft het dier voedsel (melk, vlees, eieren) ‘in return’. En daar mogen we dieren in alle opzichten dankbaar voor zijn!’

Intimidatie op de weg

Volgens Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, is het zorgwekkend dat chauffeurs onderweg soms worden geconfronteerd met negatieve reacties van burgers: ‘Onze chauffeurs bereiden ieder transport met zorg voor om er zeker van te zijn dat de dieren tijdens het vervoer zo comfortabel en diervriendelijk mogelijk reizen. Activistische burgers die de veehouderij uit Nederland willen bannen steken hun ongenoegen over veetransporten niet onder stoelen of banken. Afkeurende gebaren onderweg zijn nog tot daaraantoe; ernstiger wordt het als het transport moedwillig wordt gehinderd, met alle gevaren van dien.’

Lodders roept de overheid op alert te zijn op deze toenemende mate van intimidatie. ‘We moeten het niet groter maken dan het is. Uit onderzoek weten we dat veruit de grote meerderheid het belang van de veehouderij in Nederland onderschrijft. Sterker: 95 procent van de Nederlanders eet vlees, 83 procent vindt vlees lekker en 49 procent eet vlees om een gevarieerde hoeveelheid bouwstoffen, waaronder essentiële eiwitten, vitaminen en mineralen, binnen te krijgen. Maar zoals vaak is het een kleine, activistische groep die alle aandacht in de media en van de politiek opeist. Gelukkig zijn veel vrachtwagens voorzien van webcams om de soms hachelijke situaties waar de chauffeurs voor worden gesteld vast te leggen. Deze informatie wordt gedeeld met de verkeerspolitie om overtreders te kunnen aanpakken.’

Pro-actieve communicatie

Volgens Lodders past de RESPECT campagne in het huidige tijdsbeeld waarin de agrarische sector en het platteland zich nadrukkelijker manifesteren. ‘Kijk naar het succes van BoerBurgerBeweging en POV/The Pig Story. Te lang hebben we als sector gedacht dat iedereen wel begreep hoe relevant het werk is dat we verrichten. Negatieve framing in de media en politiek over de veehouderij vergt echter een pro-actieve houding. We moeten vertellen, uitleggen waar we voor staan als Vee&Logistiek Nederland. Wie niet uitgesproken is, raakt uitgesproken.’

RESPECT VEE

Algemeen directeur Vee&Logistiek Nederland Esther van Nieuwkerk-Jellema vult aan: ‘Vee&Logistiek Nederland staat midden in de maatschappij. Respect beweegt ons. Wederzijds respect is dé basis om uit de polariserende negatieve spiraal te ontsnappen. Vee&Logistiek Nederland voorziet haar leden van vrachtwagenstickers met de ‘RESPECT’ boodschap. Dankzij de duizenden veetransportwagens van onze leden op de weg beschikken we over een machtige drager van deze respectvolle boodschap.’