Samenwerking tussen chauffeur en kalverhouder

Gepubliceerd op: 9 april 2024

ai-HiRes-V&L-Putten-7188-bewerkt groot

Met respect worden bij de familie Kous de kalveren op de vrachtwagen geladen, mede door aanpassingen in en buiten de stal.

De familie Kous in Putten houdt in Putten sinds 2013 witvleeskalveren in een all-in all-out systeem. Dat betekent dat de jonge kalveren allemaal binnen een week op stal komen. Na 29 weken worden de kalveren allemaal binnen een week afgeleverd richting het slachthuis. Het systeem geeft een piek in arbeid bij opzet en afleveren, maar de diergezondheidsvoordelen wegen zwaarder. Na het afleveren wordt de stal gereinigd en staat om hygiëne redenen even leeg. Om de grote aantallen kalveren vlot te kunnen laden heeft Kous bij de bouw van de nieuwste stal rekening gehouden met de laadomstandigheden in en om de stal.

Chauffeur Adriaan geeft tips over het vlot laden van kalveren
Jan Kous vertelt over aanpassingen om kalveren vlot te laden.

Samenwerking chauffeur en boer

Op het bedrijf van Kous worden zowel vaarskalveren als stierkalveren gehouden, voornamelijk kruislings kalveren van Holstein en Belgisch blauw. Alle kalveren komen van Nederlandse melkveehouders. Kous merkt dat het laden van vaarskalveren makkelijker gaat dan het laden van de stierkalveren. Alle kalveren zijn nieuwsgierige beesten, maar toch hebben de meeste kalveren wel enigszins wat aansporing nodig om de vrachtwagen op te lopen. Door met meerdere personen samen te werken gaat het laden eenvoudiger. Om het laden zo vlot mogelijk te laten verlopen helpt de chauffeur meestal mee in de stal. De chauffeurs Gerrit en Adriaan, die vandaag de kalveren komen laden namens het transportbedrijf van ‘t Slot, hebben veel ervaring en komen bij veel boeren in de stal. Ze geven ook graag tips aan de kalverhouder om het laden vlot te laten verlopen. Ze houden daarbij rekening met het welzijn van de kalveren, maar ook voor de personen die helpen bij het laden van de dieren. De kalveren zijn elk zeker 300 kg en daar moet je met wederzijds respect mee omgaan. “Bij de familie Kous kunnen we veilig en vlot laden, het is niet alleen in de stal goed voor elkaar, vooral de opstelling van de vrachtwagen buiten de stal maakt het verschil”, laat chauffeur Adriaan weten. 

Kleine groepjes laden

Meestal gaan de kalveren in groepjes van negen dieren vanuit de stal richting de vrachtwagen. Het aantal dieren dat samen naar de vrachtwagen gaat is afhankelijk van de grootte van de compartimenten in de vrachtwagen. Omdat de dieren niet altijd vanzelf de vrachtwagen inlopen is deze grootte van groep ook een mooi overzichtelijk aantal voor de boer en chauffeur om te begeleiden.

Meerdere factoren van belang

In de stal van kalverhouder Kous valt meteen op dat het ruim en licht is. De kalveren zijn gehuisvest in groepen van gemiddeld 14 kalveren en een paar kleinere hokken met 7 stuks, voor de kalveren die aandacht nodig hebben. De kalveren kijken nieuwsgierig naar wat er gebeuren gaat.

Om de kalveren vlot uit de stal te halen zijn er een groot aantal factoren van belang. Een goede en egale verlichting van stal tot vrachtwagen is een van deze belangrijke factoren tijdens het laden. Een kalf heeft beperkt zicht en zal halthouden als het richting een donkere ruimte moet gaan. Ook een egale en stroeve vloer is van belang. Putdeksels, verschil in soorten ondergrond, water op de vloer, op- en afstapjes werken allemaal als afleiding wat het laden kan beïnvloeden.

De kalveren van Kous lopen deze morgen vlot de stal uit. Er zijn in de stal geen drempels van het hok richting de gang en de kalverhouder heeft extra zaagsel gestrooid op het gangpad in de stal tot en met de laadklep van de vrachtwagen. Het zaagsel heeft als het voordeel dat de vloer egaal lijkt, waardoor de kalveren vlotter doorlopen. Het strooien van zaagsel helpt ook tegen uitglijden, als de kalveren gaan mesten tijden het laden.

Dichte wanden in gangpad

Het gangpad, in de stal van de familie Kous, richting vrachtwagen is afgeschermd met dichte wanden. De stevige dichte wanden hebben allemaal dezelfde kleur. De kalveren hebben hierdoor weinig afleiding waardoor ze vlotter doorlopen. Bij de deur waar de kalveren een hoek van 90 graden moeten maken, is de hoek afgerond. Een dichte plaat is in de hoek geplaatst waardoor er een hoek van 45 graden is ontstaan. Hierdoor blijven er geen kalveren in de hoek staan.

Buiten de stal

Voor het vlot laden is de positie van de vrachtwagen een belangrijk aandachtspunt. De ruimte vanaf de staldeur naar de vrachtwagen is idealiter 3 tot 5 meter en is afgeschermd met dichte wanden. “Op dit bedrijf kunnen we vlot laden en dat is vooral te danken aan de opstelling buiten de stal. De dieren kunnen eerst wennen aan het licht en dan rustig de vrachtwagen oplopen”, vertelt Adriaan die voor het laden de laadklep en de vloer van de vrachtwagen heeft ingestrooid met zaagsel. Een laadkade is een pre, maar dat is natuurlijk niet bij elk bestaand bedrijf in te passen. Adriaan geeft aan dat er op elk bedrijf nog wel aanpassingen ter verbetering zijn. Tijdens de koffie, na het laden, waarbij ook het papierwerk aan de orde komt, gaat hij graag het gesprek met de veehouder aan. Maar wel met wederzijds respect tussen chauffeur en kalverhouder. “Het contact en samenwerken met de kalverhouder maakt het werk als chauffeur en het vervoeren van kalveren zo leuk”, vertelt Adriaan. Kalverhouder Kous vult aan. “Met een goede samenwerking, met respect voor de dieren, kalverhouder en transporteurs is iedereen geholpen”. Het laden van de 160 dieren is dan ook met respect binnen 1,5 uur gedaan.