Kloof groeit: Nederlanders oneens met Haagse visie op voedsel

Gepubliceerd op: 29 maart 2024

farm-cattle-set_74855-7330

Uit het Nationale Vleesonderzoek van onderzoeksbureau Zest Marketing blijkt een groeiende kloof tussen de Nederlandse bevolking en de politiek in Den Haag als het gaat om de toekomst van de veehouderij en vleesconsumptie. In de afgelopen twee jaar is deze kloof alleen maar groter geworden, zo blijkt uit de bevindingen.

Terwijl Den Haag, met name vertegenwoordigd door de Partij voor de Dieren en D66, sterk inzet op het beperken van de veehouderij en het matigen van de vleesconsumptie, denkt een groeiende groep Nederlanders hier heel anders over.

Nederlanders willen vlees op menu houden

Volgens het onderzoek eet nog steeds 95% van de Nederlanders vlees, een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van 2021. De meerderheid vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien met de vleesconsumptie. Enkele belangrijke resultaten:

  • 74% vindt dat vlees ook in de toekomst op ons menu hoort, tegenover 60% in 2021.
  • Slechts 11% staat achter het idee dat de overheid de vleesconsumptie moet beperken, tegenover 12% in 2021.
  • 70% vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat vlees betaalbaar blijft voor lagere inkomensgroepen.

Zorgen over betaalbaarheid en voedselzekerheid

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van vlees, vooral voor lagere inkomensgroepen. Ook zijn velen bezorgd over de wereldwijde voedselzekerheid.

Nederlanders steunen sterke veehouderijsector

Veel Nederlanders zijn van mening dat de vleessector sterk moet blijven en de Europese markt moet voorzien van vlees. Ook pleiten ze voor vergelijkbare standaarden voor zowel binnenlands als buitenlands vlees.

Linda Verriet, voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), benadrukt het belang van erkenning en steun voor de Nederlandse vleessector, die volgens haar een essentiële rol speelt in het garanderen van betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel, zowel nationaal als internationaal.

Lees hier het hele bericht van NederlandVleesland.nl