Eerste certificaat QLT uitgereikt

Gepubliceerd op: 10 mei 2022

Foto (van links naar rechts): Michel Koppen, Henk Hekers, Helma Lodders en Henk-Harm Beukers

Henk Hekers: ‘QLT kwaliteitscertificaat vergroot draagvlak’

Het eerste certificaat van de erkenningsregeling QLT (Quality Livestock Transport) van Vee&Logistiek Nederland is uitgereikt aan Hekers & Koppen transport BV uit het Limburgse Ospel. De heren Henk Hekers en Michel Koppen namen het certificaat in ontvangst van Henk-Harm Beukers van Kiwa Verin en Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland.

Daarmee is het bedrijf vanaf nu gecertificeerd vervoerder van varkens, biggen en zeugen. De komende maanden zullen de ca. 120 andere aangemelde varkens-transportbedrijven gecertificeerd worden. De (onafhankelijke) certificering is uitbesteed aan Kiwa Verin.

De erkenningsregeling QLT is begin 2022 gelanceerd door Vee&Logistiek Nederland en is daarmee een stap in de verdere professionalisering van het veetransport. De schakel transport in de keten wordt zo geborgd. Nu is QLT opgestart voor varkens, in de toekomst zullen ook andere diersoorten worden toegevoegd.

Met de erkenningsregeling QLT zijn afspraken vastgelegd over dierenwelzijn, preventie van dierziekteverspreiding, het gebruik van adequate transportmiddelen en gedegen vakmanschap bij het veetransport. In de varkensketen zijn al meerdere schakels in de sector met eigen kwaliteitsregelingen geborgd. De varkenshouders, de slachterijen, de voerleveranciers en de dierenartsen. Met de erkenningsregeling QLT is het vervoer van dieren als belangrijke schakel in de varkensketen daar nu aan toegevoegd. Hiermee is de gehele varkensketen gecertificeerd.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Helma Lodders, voorzitter Vee&Logistiek Nederland (voorzitter@vee-logistiek.nl of 06 21703857).

Foto: (van links naar rechts) Michel Koppen, Henk Hekers, Helma Lodders en Henk-Harm Beukers
Bron: Vee-logistiek.nl