Nederlandse vleessector bespaart energie

Gepubliceerd op: 12 april 2022

Nederlandse vleessector bespaart energie

De Nederlandse vleessector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt. De 56 deelnemende bedrijven in de vleessector aan MJA hebben in totaal ruim 4.000 TJ aan energie gebruikt.

Sinds 2005 hebben de bedrijven gezamenlijk 13,1% energie bespaard. De belangrijkste resultaten zijn geboekt door optimalisatie van bedrijfsprocessen en van warmteterugwinning, door vergisting van organisch afval, door het terugdringen van productuitval en reductie van afval. Verder is voortgang geboekt door inkoop van duurzame energie, inzet van nevenproducten voor energieopwekking en het toepassen van warmtepompboilers.