Voedselproductie als wapen in een veranderende wereldorde

Gepubliceerd op: 7 maart 2024

Podcast Helma Lodders met Rob de Wijk

Elkaar respecteren begint met naar elkaar te luisteren. Voor RESPECTvee in beweging gaat Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, het gesprek aan met mensen uit branches die raakvlakken hebben met de veelogistieke sector.

In deze aflevering gaat Helma Lodders het gesprek aan met Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen aan Universiteit van Leiden en Founder Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Wijk heeft een uitgesproken mening over de inzet van de Nederlandse voedselproductie als geopolitiek wapen, de export van levend vee naar derde landen en de regeldruk in Nederland en Europa.

Minder regeldrift

“De Europese- en Nederlandse regelgeving moet flexibeler. Met de focus op een vierkante millimeter stukje land naast een bos red je de wereld niet op het gebied van voedselvoorziening. Brancheorganisaties krijgen steeds meer belangstelling voor de brede discussie en dat is hartstikke goed. Regelgeving lossen de problemen niet op. Ook richting politiek moet je aantonen wat de toegevoegde waarde is van jouw sector in het mondiale voedselsysteem. Kom met een breder verhaal waarin de consequenties worden belicht om tot een ander debat te komen”.

Export noodzakelijk

“Het vervoeren van hoogwaardig vee over de wereld is een absolute noodzakelijkheid om hongersnood te voorkomen. Ethisch gezien moet je deze dieren goed behandelen, daarover bestaat geen discussie”.

Voedsel als geopolitiek wapen

“China heeft impact op de wereld. We zijn in grote mate afhankelijk van China voor grondstoffen, maar het land is zelf niet in staat om compleet zelfvoorzienend te worden. Maar 9% van de grond is geschikt voor landbouw en dat areaal wordt elk jaar minder. Daarom zijn ze voor voedsel afhankelijk van het buitenland. De normen voor voedselveiligheid zijn in de Europese Unie hoger. Deze voedselvoorziening en – veiligheid kun je als Europa en Nederland strategisch inzetten als wapen voor geopolitieke onderwerpen en handelsakkoorden”.