‘Ons voedselsysteem is en blijft per definitie een internationaal systeem’

Gepubliceerd op: 30 juni 2023

RESPECTvee in beweging - Helma Lodders en Gert van Duinkerken - mei 2023 - 1

WAGENINGEN – Elkaar respecteren begint met naar elkaar te luisteren. Voor RESPECTvee in beweging gaat Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, het gesprek aan met mensen uit branches die raakvlakken hebben met de veelogistieke sector. Hoe kijken zij aan tegen thema’s als dierenwelzijn, klimaatverandering en de eiwittransitie?

In deze eerste aflevering spreekt Helma met Gert van Duinkerken, manager van Wageningen Livestock Research, een van de negen onderzoeksinstituten binnen Wageningen UR. De WUR en Vee&Logistiek Nederland zijn beide partners in de publiek-private samenwerking ‘Toekomstbestendig diertransport’.

Helma Lodders: “Leuk om hier vandaag te gast te zijn. Ik ben nieuwsgierig naar je opinie omtrent verschillende thema’s die een belangrijke rol spelen binnen de veelogistieke sector. Mijn eerste vraag aan jou is: hoe kijk je aan tegen Nederland als voedselproducerend land?”
Gert van Duinkerken: “Dat is een mooie vraag, want dit komt veel terug in het onderzoek dat we uitvoeren. Er is veel verschil tussen hoe er internationaal naar de veehouderij gekeken wordt en hoe dat in Nederland gebeurt. Mondiaal gaat het er met name over hoe we de wereldbevolking van voldoende voedsel van goede kwaliteit kunnen blijven voorzien. In Nederland gaat de discussie vaak over andere zaken. Wat is überhaupt de rol van dieren in het toekomstige voedselsysteem? En welke omvang van de veehouderij past bij Nederland?”

“Nederland is na Amerika het tweede exportland van voedsel ter wereld. Vroeger waren we daar trots op, nu roept het soms weerstand op. Hoe kwalijk is het dat wij veel exporteren?”
“Het voedselsysteem is per definitie een internationaal systeem en dat zal ook zo blijven. Nederlanders consumeren graag producten die niet allemaal in Nederland geproduceerd kunnen worden. Daarom zijn we naast exporteur ook een sterk importerend land. Een groot deel van ons dieet komt van buitenlandse producten. Uiteraard kun je daar best wat in verschuiven. De toenemende aandacht voor lokale productie en consumptie biedt daarvoor mooie uitgangspunten, maar het neemt niet weg dat het voedselsysteem internationaal blijft. Bovendien is het niet zo dat lokaal produceren altijd op alle punten duurzamer is. Afhankelijk van de productieomstandigheden is voedsel importeren soms minstens zo duurzaam.”

“Het huidige kabinet gelooft niet in innovatie als oplossing voor de stikstofcrisis. Dit moet pijn doen in jouw oren, want de WUR kan bogen op talloze innovatieve oplossingen voor de landbouw wereldwijd.”
“Het is jammer dat innoveren soms tegenover andere oplossingen wordt geplaatst. De kracht komt juist uit een combinatie van dingen. Er is veel winst te halen uit verbetering van management op landbouwbedrijven, zodat je bijvoorbeeld efficiënter kan omgaan met nutriënten en minder verliezen hebt. Dat heeft te maken met vakmanschap van de landbouwer. Met innoveren kun je absoluut veel bereiken. Ik snap ook dat daarnaast gekeken wordt naar andere oplossingsrichtingen, zoals het inkrimpen van de omvang van de sector. Maar dat moet je niet per definitie tegenover elkaar zetten. Het is ontzettend zinvol om te kijken hoe innovatie een rol kan spelen binnen de sector om uiteindelijk op een meer duurzame manier te kunnen produceren, zowel op ecologisch vlak als op economisch en sociaal gebied.”

“Zijn er tot slot nog punten die je onze achterban wilt meegeven?”
“De speerpunten van Vee&Logistiek Nederland zijn helemaal in lijn met wat de maatschappij verwacht van een logistieke sector. Er is oog voor het comfort, welzijn en de gezondheid van dieren. Wel ligt er altijd het risico op de loer van incidenten die afbreuk doen aan de plannen en ambities die er zijn. Daarom moet er ingezet worden op labeling of certificering, zodat iedereen in die schakel van de keten zich houdt aan de gemaakte afspraken en dergelijke incidenten voorkomen worden.”