De veelogistieke sector doet ertoe

Gepubliceerd op: 12 december 2022

WEBRESOLUTIE--HelmaLodders-A3impressies--8448WEBresolutie

Door Helma Lodders | Voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Het einde van 2022 nadert. De dagen worden korter en kouder. De Sint maakt plaats voor de Kerstman. Menig kerstboom is opgetuigd en de kerstverlichting brengt warmte en sfeer. Traditioneel een periode waarin we graag terugblikken op het afgelopen jaar en onze voornemens uitspreken voor het nieuwe jaar.

Nieuwe bestuurscultuur

2022 startte met een nieuw kabinet. Tien maanden werd ons geduld op de proef gesteld. Het wachten werd beloond. Maar niet voor lang. Het nieuwe kabinet ging aan de slag. Men beloofde een nieuwe bestuurscultuur en een ambitieus coalitieakkoord. De nieuwe bestuurscultuur bleek weinig inspirerend. De ambitieuze afspraken zorgden voor veel onrust, onzekerheid en boosheid. Een aantal leden van Vee&Logistiek Nederland sprong met boeren, tuinders en collega-ondernemers uit de periferie de barricade op. Terecht. De stikstofcrisis die op basis van berekeningen en onzorgvuldigheden blijft bestaan en het uitblijven van een structurele oplossing met een goed perspectief voor de boeren raakt ook ons als veelogistieke sector. Neem daarbij de energiecrisis, de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de schaarste aan grondstoffen. Ingrediënten die het ondernemerschap onder druk zetten.

De bal uit het doel houden

Laatst vroeg iemand mij wat mijn werk als voorzitter van Vee&Logistiek Nederland precies inhoudt. Terwijl we naar de voetbalwedstrijd Nederland-Senegal keken vergeleek ik mijn werk als voorzitter met de keeper. Tegenwoordig is een goede belangenbehartiger zijn vooral een goede keeper zijn. Er komt in deze tijd veel op ons af. De politiek maatschappelijke discussie verhardt en wordt meer en meer gevoerd op basis van halve waarheden en emotie. Dat leidt veelal tot nieuwe regels en geboden. Het is een kunst als belangenbehartiger om de bal uit het doel te houden.

We doen ertoe

Het is jammer dat de politiek en de media weinig gehoor geven aan de aanwezige kennis binnen brancheorganisaties. Neem mijn eigen vereniging met ruim 800 leden. Gedreven ondernemers die vol passie met hun werk bezig zijn. Hoewel veel mensen geen link leggen met de voedselvoorziening zijn het onze leden die daarin een belangrijke rol vervullen. Zowel in Nederland met de handel, transport, verzamelen en de verwerking tot een eindproduct, als in het buitenland met de export van hoogwaardig vee om ook in derde landen de veestapel en daarmee de voedselvoorziening op een hoger niveau te brengen.

In de aanval

Om in voetbaltermen te blijven hebben we het afgelopen jaar op een aantal onderwerpen de aanval gekozen. Met succes. Zo zijn we gestart met onze RESPECT-campagne. Met het delen van filmpjes op sociale media laten we mensen kennis maken met ons werk. Inmiddels is het eerste campagneteam getraind om onze boodschap actief uit te dragen. Ook zijn we met andere brancheorganisaties Nederland Vleesland gestart.

De erkenningsregeling Quality Livestock Transport (QLT) voor het transport van slachtvarkens is gestart. Hiermee wordt de kwaliteit van het vervoer van dieren als belangrijke schakel geborgd. Er zijn belangrijke stappen gezet om de pilot te starten om KVS-gegevens terug te koppelen aan de melkveehouder. Het aantal exportcertificaten is weer uitgebreid.

Bij ieder politiek debat dat onze sector raakt zorgen we dat de Kamerleden over de juiste informatie beschikken. We hebben diverse politieke partijen en ambtenaren mogen ontvangen op locatie om ze kennis te laten maken met de praktijk. En op diverse onderwerpen kon het ministerie rekenen op een stevige inbreng van onze organisatie.

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in toekomstig talent. Tien jonge handelaren deden de jaaropleiding van de Veehandels Academy en hebben die inmiddels bijna afgerond.

Vooruitblik

Veel energie ging ook naar onderwerpen die nog ‘onder handen’ zijn. Het door het ministerie aangekondigde cameratoezicht voor de verzamelcentra, de transportwaardigheid van varkens en runderen, de NVWA-tarieven 2023, de komende aanpassing van de Europese transportverordening, de problemen die de wolf veroorzaakt en de monitoring kritische stoffen. Al deze onderwerpen bepalen volgend jaar in belangrijke mate onze inzet.

2022 was een enerverend jaar. We doen ertoe en dat zullen we blijven uitdragen! Ook het komende jaar zullen we onze stem laten horen. Mijn wens voor 2023 is om met vertrouwen en met elkaar te blijven werken aan een gezonde veelogistieke sector. Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid en voorspoed!