Alleen samen kom je verder

Gepubliceerd op: 12 november 2022

Alleen samen kom je verder

Door Helma Lodders | Voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Na een zoektocht van bijna een maand hebben we weer een ‘eigen’ minister. Piet Adema. Op het oog een nuchtere Fries met de nodige ondernemerservaring. Hoewel hij nog in zijn wittebroodsweken zit kan hij aan de slag met een aantal belangrijke onderwerpen.

Het stikstofdossier, de regeldrift vanuit Europa en het schetsen van perspectief voor de sector, om maar een paar voorbeelden te noemen. Stuk voor stuk hebben deze onderwerpen veel raakvlakken met het werk waar onze leden, u dus, elke dag mee bezig zijn.

De minister staat aan de lat voor een duurzaam perspectief voor de sector. Dat is een grote verantwoordelijkheid. De vraag naar kwalitatief goed en betaalbaar voedsel neemt toe. Maar de onrust in de wereld, de hoge prijzen voor grondstoffen, de hoge inflatie en de regelzucht zetten deze vraag onder druk. Het zal geen sinecure zijn om een wenkend perspectief te bieden aan boeren en ondernemers in de periferie zoals de veelogistieke sector. We zien dat er steeds meer ondernemers genoodzaakt zijn om te stoppen met (een deel van) de activiteiten. Soms ook omdat ze er gewoon geen zin meer in hebben. Om dit tij te keren is er meer nodig dan een zoveelste beleidsnota.

Uit het verdomhoekje

Bijna gelijktijdig met het aantreden van Piet Adema als minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaf Micky Adriaanse, minister van Economische Zaken, een interview aan de Telegraaf. Zij wil het bedrijfsleven uit het verdomhoekje halen. Dat zijn stevige woorden. Uit mijn hart gegrepen. De manier waarop er over het bedrijfsleven gesproken wordt moet anders en de minister wil dat het sentiment omslaat. Dat is precies wat Remkes bedoelde in de toelichting op zijn rapport. Woorden doen ertoe. De manier waarop het bedrijfsleven door een aantal mensen en organisaties bejegend wordt, zet de verhoudingen onder druk.

Maar laat het nu ook onze eigen overheid zijn die aan dat negatieve sentiment bijdraagt. In ons werk, waar we werken met levende dieren, is elk incident er één te veel. Waar gewerkt wordt, worden eenmaal fouten gemaakt of doen zich situaties voor die je niet altijd kan beïnvloeden. Als we dan met de overheid in gesprek gaan, wordt een incident al snel uitvergroot. Men gaat ervan uit dat een fout bewust gemaakt wordt. En het is voor diezelfde overheid de maat voor de hele sector. Dat leidt dan veelal tot nieuwe regels. De overheid kiest ervoor om met een kanon op een mug te schieten in plaats van een incident te beoordelen op zijn merites en te zoeken naar een passend antwoord.

Ook RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, luidde de afgelopen maand de noodklok. De wetten, regels en stimuleringsmaatregelen die door RVO uitgevoerd worden, zijn te ingewikkeld. Door de stapeling van wetten zien ondernemers door de bomen het bos niet meer. Diverse regels hebben conflicterende belangen. Een maatregel kan een positief effect hebben op dierenwelzijn en tegelijkertijd negatief uitpakken voor klimaat of milieu. Of zoals RVO politiek correct stelt: ‘goed bedoelde politieke wensen hebben soms tegenovergestelde effecten’. Ook binnen onze sector zien we de conflicterende belangen. Aan de ene kant wil de overheid een duurzamere inzet van melkvee. De leeftijd van een melkkoe moet omhoog. Een koe op leeftijd laat ouderdomsverschijnselen zien, een schuurplek op de schouder of wat stram in de benen. Niet erg, maar dat moet je wel accepteren als gevolg van de keuze die je maakt. Dan is het diezelfde overheid die hier maar moeilijk mee om kan gaan. In plaats van een goed gesprek en de inzichten van de sector te gebruiken om het vervoer van deze dieren zo goed mogelijk te organiseren wordt alles tot drie cijfers achter de komma vastgelegd. Op die manier wordt het de veehandel en transporteurs onmogelijk gemaakt om naar eigen inzicht en op basis van kennis en ervaring te handelen.

Woorden doen ertoe

Voor de nieuwe minister een belangrijke taak om naast het bieden van een wenkend perspectief het bedrijfsleven uit het verdomhoekje te halen. Dat begint bij het uitspreken van vertrouwen. Woorden doen ertoe. Maar het gaat verder dan dat. Laat de overheid en de verschillende instanties handelen vanuit een gezonde dosis vertrouwen richting het bedrijfsleven. Alleen samen kom je verder.