Landbouwtelling 2022: minder varkens, kippen en boeren, meer koeien en geiten

Gepubliceerd op: 1 december 2022

Koeien in weiland

In 2022 waren er in Nederland ruim 103,5 miljoen landbouwhuisdieren. De grootte van de veestapel is daarmee vrijwel gelijk gebleven aan die van een jaar eerder. Het aantal boerenbedrijven nam af, maar het gemiddelde aantal dieren per bedrijf is juist gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige landbouwtelling van het CBS.

Runderen

Het aantal runderen in 2022 is 3,8 miljoen, dat zijn er zo’n 13.700 meer dan in 2021. Iets minder dan de helft hiervan (1,57 miljoen) bestaat uit melkkoeien, er zijn 982.000 stuks jongvee en ruim 1 miljoen vleeskalveren. Een gemiddeld landbouwbedrijf heeft dit jaar 110 melkkoeien en 58 stuks jongvee. Tien jaar eerder was dit respectievelijk 83 en 57. Ook het grondbezit is de afgelopen tien jaar toegenomen. Melkveebedrijven hebben nu gemiddeld 60 hectare grond, 12 hectare meer dan in 2012.

Geiten

Het aantal melkgeiten is dit jaar met 1 procent toegenomen tot bijna 489.000 dieren. Een gemiddelde geitenhouderij telt nu 735 melkgeiten. In 2012 was dat nog 495. Er zijn 330 bedrijven met meer dan vijfhonderd melkgeiten. Veruit de meeste melkgeiten worden gehouden in Noord-Brabant (137.000) en Gelderland (117.000).

Varkens

Waar het aantal koeien en geiten toenam, daalde het aantal varkens het afgelopen jaar. Dit jaar zijn er 11,3 miljoen varkens geteld, het laagste aantal in bijna twintig jaar. Sinds 2012 is het aantal varkensbedrijven met 45% af. Op dit moment zijn er 3.273 varkensbedrijven actief. Volgens het CBS is deze daling mede het gevolg van de stoppersregelingen Actieplan Ammoniak Veehouderij uit 2013 en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV).

Kippen

In 2022 waren er 98 miljoen kippenplaatsen in Nederland, een afname van 2,3% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal kippen is al jaren min of meer stabiel rond de 100 miljoen, maar het aantal kippen is in tien jaar tijd met 20% sterk afgenomen tot 1.711 in 2022.

Bron: Foodlog